Parteneriatele NATO: oportunități și beneficii pentru consolidarea rezilienței în sectorul de securitate al Republicii Moldova. Elena MÂRZAC, Ana NEGRU

12 ianuarie 2022

Comments are off for this post.

Pentru a face față riscurilor de orice tip (convenționale, cibernetice economico-financiare, hibride sau celor asociate pandemiilor etc) este necesară dezvoltarea capacităților de reziliență care să asigure un cadru de dezvoltare a democrației participative. Una dintre organizaţiile cu activitatea cea mai proeminentă în domeniul contracarării ameninţărilor hibride este NATO. Agenda de acţiune NATO 2030 oferă soluţii concrete care vor face alianţa mai puternică şi mai pregătită pentru viitor prin consolidarea NATO ca forum transatlantic pentru consultare şi acţiune comună în probleme de securitate; consolidarea mijloacelor de descurajare şi apărare, consolidarea rezilienţei societale a statelor member si partenere; îmbunătăţirea superiorităţii tehnologice;- şi soluționarea problemei impactului schimbărilor climatice asupra securităţii.Aliaţii s-au angajat, de asemenea, să asigure protecţia unei ordini internaţionale bazate pe reguli, inclusiv prin aprofundarea parteneriatelor cu ţări şi organizaţii similare şi prin îmbunătăţirea formării şi consolidării capacităţilor pentru parteneri, inclusiv pentru Republica Moldova.
Consolidarea rezilienței în domeniul securității în Georgia și Ucraina
Georgia își consolidează reziliența națională cu sprijinul NATO care implică exerciții de ”apărare hibridă” menite să sporească reziliența Georgiei împotriva acțiunilor maligne, cum ar fi dezinformarea, atacurile cibernetice, blocada energetică, informațiile secrete și activitățile militare . În vederea asigurării unui nivel înalt de angajament, experții din cadrul Alianței și din mai multe țări partenere oferă consiliere și instruire în 16 domenii pentru suportul NATO în sporirea rezilienței țării la amenințările interne și externe.
Ucraina se bucură de un sprijin semnificativ din partea NATO în vederea sporirii și asigurării rezilienței statului. Acest fapt se datorează cooperării de lungă durată și acțiunilor întreprinse de ambele părți. Printre principalele domenii de cooperare NATO-Ucraina pot fi enumerate următoarele: dezvoltarea capacităților și a interoperabilității, Platforma NATO-Ucraina de combatere a războiului hibrid, o serie de proiecte sprijinite prin intermediul Fondului de încredere al NATO, participarea Ucrainei în Programul Știință pentru Pace și Securitate al NATO, participarea Ucrainei în misiunile și operațiunile conduse de NATO.
Beneficiile coooperarii Republicii Moldova cu NATO pentru asigurarea rezilienței în domeniul securității
Cooperarea Republicii Moldova cu NATO, se axează pe avansarea procesului de reformare și modernizare a sectorului de securitate și apărare națională, în conformitate cu noile evoluții și cerințe ale mediului de securitate. În acest context, parteneriatul țării noastre cu Alianța are drept scop întărirea capacităților noastre de apărare și securitate, pentru a consolida reziliența instituțiilor democratice, pentru a contribui la stabilitatea regională, pentru a crește nivelul interoperabilității militare, astfel, promovind imaginea pozitivă a Republicii Moldova pe arena internațională. De asemenea, scopul cooperării este fortificarea rezilienţei Moldovei la noile provocări de securitate. Programele comune dezvoltă capacitatea statului de a atenua vulnerabilităţile, prin dezvoltarea şi utilizarea unei serii de instrumente politice sau pentru a preveni sau soluționa ameninţările la adresa securităţii, ce afectează bunăstarea societăţii. Proiectele implimentate cu asistența Alianței Nord-Atlantice se adresează tuturor cetățenilor și răspund provocărilor și amenințărilor cu care se confruntă țara noastră, dar și amențărilor la nivel regional sau internațional.
Alianţa oferq sprijin Republicii Moldova în vederea creării unei forţe militare moderne, echipate corespunzător, mobile şi eficiente. Scopul cooperării complexe constituie interoperabilitatea deplină a acestor forţe cu unităţile militare ale statelor aliate şi partenere, conslidarea societății civile și a mass-media, dar și sprijinirea autorităților publice și a funcționarilor publici.
Drept rezultat al implementării IPAP, Republica Moldova a devenit compatibilă cu statele-membre ale NATO nu numai sub aspect politic, dar şi militar, deoarece unul dintre obiectivele IPAP este de a asigura interoperabilitatea forţelor noastre armate cu cele ale Alianţei. Totodată, beneficiind de consultanţă din partea experţilor NATO, Republica Moldova a adoptat o serie de documente strategice. În vederea consolidării unui sistem puternic de educaţie militară profesională este implementat Programul de Îmbunătăţire a Apărării şi a Educaţiei (DEEP). Totodata, pentru gasirea soluțiilor la diverse amenințări în adresa securității, Republica Moldova este implicată în activitățile științifice organizate de către NATO. Prin Programul NATO ”Ştiinţă pentru Pace şi Securitate” (SPS), Alianţa angajează oamenii de ştiinţă şi experţii moldoveni la o cooperare practică axată pe ştiinţa civilă, tehnologie şi inovare, fortifcând reţelele de cercetare şi schimbul de expertiză în scopul comun de a consolida securitatea europeană.
Asistența în domeniul civil și umanitar contribuie la consolidarea securităţii de mediu şi sănătăţii publice în Republica Moldova prin gestionarea sigură din punct de vedere ecologic şi distrugerea stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise din sectorul agricol. Totodată, laboratoarele create cu suportul NATO continuă să susţină obiectivele Guvernului la capitolul siguranţa alimentară şi, în special, la reluarea exporturilor de vinuri pe piaţa externă. Aliații au sprijinit, de asemenea, Moldova în crearea unui sistem informațional de criză civilă pentru a coordona răspunsul autorităților naționale la situații de urgență. În plus, prin Intermediul Fondului fiduciar de răspuns la pandemie, aliații sprijină Moldova cu un pachet de echipamente și materiale medicale pentru a răspunde pandemiei de COVID-19.
Pentru a face faţă provocărilor generate de incidentele de securitate, de a dezvoltă capacităţile de apărare cibernetică și pentru a consolida sistemul de planificare a situaţiilor de urgenţă, inclusiv capacităţile de management în caz de criză a fost deschis un Laborator de Cercetare şi Educaţie pentru Apărarea Cibernetică la Universitatea Tehnică din Republica Moldova si Centrul de reacţie la incidentele cibernetice a forţelor armate .
Parteneriatul Republicii Moldova cu NATO are la baza respectarea statutului de neutralitate integrității și suveranității statului nostru. Cu atât mai mult că Republica Moldova nu intentionează să adere la NATO si colaborarea cu Alianta prin diverse instrumente are drept scop reformarea și modernizarea sectorului de securitate și apărare națională, în conformitate cu noile provocări ale mediului de securitate. Totodata, tara noastra ar putea prelua bunele practice de sporire a rezilinetei de la statelee membre si partnere NATO.
Cooperarea cu NATO nu contravine intereselor naționale al Republicii Moldova în domeniul asigurării securității naționale, mai mult, aceasta se bazează pe necesitatea sporită de modernizare a unor sectoare cum ar fi cel al securității și apărării. Toate initiativele implentate sunt exclusive la solicitarea guvernului nostru și de ambiția și voința politică depinde gradul de cooperare cu NATO.

Articolul integral, cu rezumat în limba română și rusă PARTENERIATELE NATO.docx

Articolul a fost publicat în studiul ”Reziliența în atenția securității. Concepte, procese, necesități”. Publicația a fost realizată în cadrul proiectului „Promovarea rezilienței în domeniul securității prin cercetare”, finanțat de Divizia Diplomație Publică a NATO

Articolul a fost prezentat și discutat în cadrul mesei rotunde „Promovarea rezilienței în domeniul securității prin cercetare”, desfășurată la 14 decembrie 2021, în format online, organizată de Centrul de Informare și Documentare privind NATO în parteneriat cu Oficiul de Legătură NATO din Republica Moldova și Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.