Pastila de securitate #10. Ce înseamnă să fii stat neutru?

24 septembrie 2022

Comments are off for this post.
Pastila de securitate #10. Ce înseamnă să fii stat neutru?

Ce înseamnă să fii stat neutru?
Astăzi termenul de neutralitate tot mai des este discutat în societate, având la bază confuzia dacă acesta ar însemna securitate fără armată sau securitate prin izolare.
Republica Moldova și-a proclamat neutralitatea permanentă în Constituţie, articolul 11 stabilește că „ (1) Republica Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă. (2) Republica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său”.

Argumentul de bază care a determinata adoptarea statutului de neutralitate a fost că statele lumii recunoscând independența Republicii Moldova vor respecta și statutul de neutralitate, inclusiv statele CSI și că acest statut va reprezenta un ajutor solid în soluționarea conflictului transnistrean și retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, o condiție esenţială a neutralităţii constă în asigurarea inviolabilităţii teritoriului statului, dar pe teritoriul Republicii Moldova încă staționează trupe militare ale altor state – ale Federației Ruse.

Și o altă condiție se referă la recunoașterea statului de neutralitate, însă acest statut pentru Republica Moldova are un caracter unilateral, căci nu a fost recunoscut de alte state sau organizații internaționale.

A treia condiție esențială, presupune existența unei capacități de apărare, căci a fi neutru nu înseamnă că statul nu are dreptul la apărare. Iar faptul că R. Moldova nu face parte din UE și nici din NATO, micșorează capacitatea R. Moldova de a miza pe alte țări, în cazul unor situații tensionate. Respectiv, Republica Moldova trebuie să-și perfecționeze continuu structurile de securitate națională, în special crește rolul armatei naționale care trebuie să fie bine pregătită și funcțională.

Care este practica altor state în adoptarea statutului de neutralitate?

În dreptul internațional, neutralitatea se bazează pe Convenția încheiată la Haga în 1907 care stabilește drepturile și responsabilitățile statelor neutre. Pe scurt, convenția susține că beligeranții într-un conflict armat nu pot folosi teritoriul unui stat neutru în scop militar, în timp ce statul neutru însuși trebuie să se asigure că teritoriul său nu este abuzat de un beligerant.

La etapa actuală, în Europa sunt mai multe state neutre: Irlanda, Elveția, Suedia, Finlada, Austria, Malta, Serbia. Condițiile istorice și raționamentul care au determinat decizia acestor țări au variat de la caz la caz, respectiv și caracterul neutralității acestora diferă.

De exemplu, neutralitatea Irlandei are un caracter de facto încă de la independența din 1922, dar statul nu a adoptat o lege în acest sens, sau un articol de constituție, însă a decis să nu se alăture NATO. Spre deosebire de alte țări neutre, Irlanda participă la operațiuni militare ale Națiunilor Unite și chiar a trimis militari în cadrul forțelor conduse de NATO în Afganistan.

Iar Constituţia Austriei fixează expres faptul, că Austria nu ia parte la oricare alianţă militară. Iar Finlanda și Suedia, în contextul invaziei Federației Ruse din Ucraina, în luna iunie 2022, în cadrul summit-ului NATO la Madrid, au primit răspuns pozitiv la cererea de aderarea la NATO. Respectiv urmează revizuirea statutelor de neutralitate a acestora.

Indiferent de caracteul neutralității adoptate d fiecare stat în parte, două lucruri sunt certe:

Statutul de neutralitate nu împiedică ca o ţară neutră să poată colabora cu alianţe și organizaţii politico-militare pentru dezvoltarea capabilităţilor sale de apărare în timp de pace, fie situații de crize sau în prevenirea conflictelor.

Statul neutru are dreptul să ia parte la operațiunile de menținere a păcii realizate sub egida organizațiilor internaționale. Practica demonstrează că statele neutre participă activ la acest gen de operațiuni asigurând pacea internațională.

http://https://youtu.be/1GS-8R76HGk