Vizita de studiu a formatorilor de opinie din Hîncești și Telenești la Chișinău

19 iulie 2019

Comments are off for this post.
Vizita de studiu a formatorilor de opinie din Hîncești și Telenești la Chișinău

Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) organizează activități de informare, destinate formatorilor de opinie din regiunile Nord, Centru și Sud, scopul fiind sensibilizarea opiniei publice cu privire la cooperarea NATO-Republica Moldova și îmbunătățirea dialogului pe această temă cu societatea civilă, mediul academic, administrația publică locală și reprezentanții mass-mediei.

La data de 18 iulie, 2019, a fost desfășurată o activitate, în acest sens, la care au participat 20 de formatori de opinie din raioanele Hîncești și Telenești. Conform programului, liderii de opinie au vizitat Oficiul de Legătură al NATO în Republica Moldova și Ambasada Lituaniei în Republica Moldova (Ambasada Punct de Contact NATO în Moldova).

Au avut loc discuții active. Au participat ca vorbitori: dna Elena Marzac, directoarea executivă a CID NATO, dna Kristina Baleisyte, șefa Oficiului de Legătură NATO în Moldova, dl Veaceslav Iatco, șeful Secției NATO și cooperare politico-militară din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, dl Andrej Didenko, Ministru Consilier, șeful adjunct al Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova.

La Oficiul de Legătură NATO

Conform spuselor dnei Mârzac, directoarei executive a CID NATO “este necesară sporirea culturii de securitate prin intermediul implicării active a societății civile și conștientizarea caracterului participativ al asigurării securității”.

“Cooperarea Moldovei cu NATO este reciproc avantajoasă“. Dna Kristina Baleisyte, Șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, a informat participanții despre asistența largă oferită de NATO pentru înbunătățirea sectorului de securitate și apărare dar și despre proiecte și activități realizate în comun, care includ, dar nu se limineză la: prin Programul de Îmbunătățire a Învățământului în domeniul Apărării (DEEP), NATO oferă consiliere cu privire la modul formare a unui sistem educațional militar profesionist; prin intermediul unui proiect al Fondului fiduciar al NATO, Moldova a fost asistată în dispunerea în siguranță și distrugerea 1.269 de tone de pesticide interzise și substanțe chimice periculoase; Prin intermediul programului NATO SPS, Moldova a elaborat primul său plan național de acțiuni pentru implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind Femeile, Pacea și Securitatea; trupele moldovenești, sunt prezente în misiunea KFOR, iar sprijinul oferit de către aceștia este înalt apreciat de către NATO.

“Cooperarea practică a început în momentul în care Moldova sa alăturat programului Parteneriat pentru Pace (PpP) în 1994. Accentul pe sprijinul pentru reformă a crescut progresiv începînd cu anul 2006, cînd țara a semnat Primul Plan Individual de Acțiuni al Parteneriatului RM-NATO (IPAP). La cererea guvernului moldovean, în decembrie 2017 a fost înființat un birou civil de legătură NATO la Chișinău pentru a promova cooperarea practică și a facilita sprijinul pentru reformele țării.” susține șefa Oficiului de Legătură NATO în Moldova.

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, dl Veaceslav Iatco, șeful Secției NATO și Cooperare Politico-Militară, a vorbit despre rolul NATO în mediul actual de securitate și asigurarea păcii pe continentul European în decurs de 70 de ani de la existență. “Amenințările, precum atacurile cibernetice, terorismul internațional, proliferarea armelor de distrugere în masă, dar și alte pericole, nu recunosc frontierele naționale, ele afectează mai multe țări, fapt pentru care cooperarea țărilor este binevenită în acest sens”, a spus dl Iațco.

După vizita de la Oficiul de Legătură NATO, participanții au vizitat Ambasada Punct de Contact NATO în Republica Moldova, funcție deținută de către Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.

Vizită la Ambasada Lituaniei în Republica Moldova.

Dl Andrei Didenko, Ministru Consilier, Șeful Adjunct al Misiunii, a informat publicul despre politica externă a Lituaniei în perioada post-sovietică și opțiunile de securitate a țării. Conform spuselor sale, aderarea Lituaniei la NATO se bazează pe dispoziția stabilită în Constituția Republicii Lituania: „să garanteze securitatea și independența țării, bunăstarea cetățenilor și drepturile și libertățile fundamentale ale acestora”. Domnul Didekno a vorbit despre procesul paralel de integrare în structurile UE și NATO, despre cerințele de aderare, despre reformele prin care a trecut țara în vederea asigurării propriei securități. Conform domnului Didenko, “securitatea începe cu fiecare din noi”.

Vizita celor 20 de formatori de opinie din raioanele Hîncești și Telenești sunt realizate în cadrul unui proiect, implementat de Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Moldova, cu suportul Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, în contextul aniversării a 70 de ani de la fondarea NATO.

Oficiul de Legătură NATO (NLO) este o reprezentanță diplomatică a NATO în Republica Moldova, deschisă în 2017, la solicitarea Guvernului Republicii Moldova și ratificată de Parlament. Misiunea NLO este de a facilita dialogul politic și cooperarea practică, pentru a servi ca un canal de comunicare pentru asigurarea unei mai bune înțelegeri și coordonări între NATO și Moldova. NLO sprijină proiectele de asistență ale NATO care sunt implementate de partenerii moldoveni, introduc sau furnizează informații persoanelor interesate (entități guvernamentale și neguvernamentale, ONG-uri, universități) despre programele NATO și modul de a beneficia de acestea.

  • foto-187
  • foto-186
  • foto-170
  • foto-53
  • foto-6
  • foto 2-1
  • foto 2-16
  • foto 2-21
  • foto 2-35