Securitatea națională a Moldovei într-o perioadă de nesiguranță generală

Republica Moldova se află într-o perioadă de nesiguranță generală în ceea ce privește securitatea țării. Evoluțiile sociale, economice, politice și militare care au loc pe plan național, regional și global au o influență profundă asuprea nivelului de securitate și bunăstare al țării, dar și al cetățenilor. Este părerea exprimată de ...

Op-ed #WPS2020: Natalia Albu: implementarea Rezoluției 1325 a CS al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea în mediul actual de securitate

Astăzi, 29 Octombrie, 2020 este a doua zi în cadrul conferinţei ştiinţifico-practică internaţională „Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea: asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile şi prevenirea conflictelor”. Al treilea atelier de lucru la tema „Educația de gen – o condiție prealabilă pentru implementarea cu succes a Agendei „Femeile, Pacea și ...

Op-ed #WPS2020: Elena Mârzac – Egalitatea de gen, reforma sectorului de securitate și apărare, buna guvernare

Astăzi, 28 Octombrie, 2020 a început conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea: asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile şi prevenirea conflictelor”. Primul atelier la tema „Egalitatea de gen, reforma sectorului de securitate și apărare, buna guvernare” a fost moderat de Elena Mârzac, Directoarea Executivă a CID NATO. Includerea ...

NATO – Republica Moldova. Un dialog constructiv

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) este o instituţie neguvernamentală, care îşi propune să promoveze în beneficiul public valorile şi principiile euro-atlantice, să sprijine cooperarea dintre Moldova şi Alianţa Nord Atlantică, să implementeze obiectivele şi activităţile stabilite în cadrul instrumentelor de cooperare Moldova – ...

Promovarea valorilor europene și euro-atlantice

Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova (CID NATO) este o instituţie neguvernamentală, care îşi propune să promoveze în beneficiul public valorile şi principiile euro-atlantice, să sprijine cooperarea dintre Moldova şi Alianţa Nord Atlantică, să implementeze obiectivele şi activităţile stabilite în cadrul instrumentelor de cooperare Moldova – ...

Expoziția de fotografii „25 de ani de cooperare între Republica Moldova și NATO în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace”

NATO și Republica Moldova cooperează activ în domeniul reformelor democratice, instituționale și de apărare și a pus bazele unei cooperări practice în multe alte domenii. Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova și NATO este acel document care stabilește domeniile de cooperare, planurile de reformă și procesele dialogului ...